Anello uomo

Anello uomo. Misura 10 , Misura 11 Anello tirapugni

eBay