Fender SQUIER AFFINITY JAZZ MASTER il BPG LPB e-chitarra | NUOVI

eBay